Hải Phát Invest (HPX) triển khai phương án phát hành gần 40 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Chia sẻ

Dự kiến sau phát hành Hải Phát Invest tăng vốn điều lệ lên 3.042 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest – mã chứng khoán HPX) thông qua việc triển khai phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Theo đó, Hải Phát Invest thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trong đó dành gần 397 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông. Tỷ lệ chi trả 15%.

Đồng thời, Hải Phát Invest cũng thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức, trong đó ghi nhận Hải Phát Invest dự kiến phát hành hơn 39,67 triệu cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 15% để trả cổ tức năm 2020.

Dự kiến sau phát hành Hải Phát Invest tăng vốn điều lệ từ gần 2.645 tỷ đồng hiện nay lên gần 3.042 tỷ đồng.

 

Tin liên quan

Xem thêm HẢI PHÁT INVEST CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, ngày 06/05/2024, Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Phương giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Xem thêm HẢI PHÁT INVEST TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 26/4/2024 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Tham dự Đại hội có các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Cổ đông của Công ty.

Xem thêm CỔ PHIẾU HPX CHÍNH THỨC GIAO DỊCH TRỞ LẠI TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN

Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo chính thức về việc đưa cổ phiếu HPX ra khỏi diện đình chỉ giao dịch và giao dịch trở lại toàn thời gian theo quy định kể từ ngày 20/03/2024.