Thông tin Cổ đông

Đang cập nhật

18/9/2023: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

18/09/2023

Vui lòng xem tại đây: 20230918 – HPX – BC KQGD CP cua CD Noi bọ (CK giai chap) – Do Quy Hai

Xem thêm >>

15/9/2023: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

15/09/2023

Vui lòng xem tại đây: 20230915 – HPX – BC KQGD CP cua CD Noi bo (CK giai chap) – Le Thanh Hai

Xem thêm >>

15/9/2023: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

15/09/2023

Vui lòng xem tại đây: 20230915 – HPX – BC KQGD CP cua CD Noi bo (CK giai chap) – Do Quy Hai

Xem thêm >>

Ngày 14/9/2023: Thư gửi Cổ đông

14/09/2023

Vui lòng xem tại đây: THU GUI CO DONG

Xem thêm >>

11/09/2023: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét

11/09/2023

Chi tiết vui lòng xem tại đây: 20230911 – HPX – BCTC ban nien hop nhat da soat xet

Xem thêm >>