Điều lệ doanh nghiệp

09/04/2022: Điều lệ Công ty sửa đổi

09/04/2022

Chi tiết vui lòng xem tại đây: Dieu le HPX_9.4.22

Xem thêm >>

20/09/2021: CBTT số 604: Điều lệ Công ty sửa đổi ngày 20/09/2021.

20/09/2021

Chi tiết vui lòng xem tại đây: 20210920 – HPX – CBTT thay doi Dieu le Cong ty

Xem thêm >>

26/6/2021: Điều lệ Công ty

26/06/2021

Chi tiết vui lòng xem tại đây: Dieu le HPX_26.6.21

Xem thêm >>

Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát

11/10/2019

Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát công bố Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2019. Chi tiết xem file đính kèm: Dieu le Hai Phat_29.3.19 13.5 Dieu le Hai Phat_22.11.2018

Xem thêm >>