Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên năm 2020

16/04/2021

Chi tiết vui lòng xem tại đây: AR-2020-Final

Xem thêm >>

Báo cáo thường niên năm 2019

31/03/2020

Chi tiết vui lòng xem tại đây: AR-2019

Xem thêm >>

HPX: Báo cáo thường niên năm 2018

04/04/2019

Ngày 04/04/2019, Công ty CP Đầu tư Hải Phát, công bố thông tin số 159/CBTT-HP về việc công bố Báo cáo thường niên năm 2018, chi tiết trong file đính kèm. Báo cáo thường niên 2018.

Xem thêm >>